Marksesteenweg 165 8500 Kortrijk

Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Vriendenkring Treinbestuurders Kortrijk mag niets uit deze website voor andere doeleinden worden gebruikt dan het doel waartoe deze website werd opgericht.


De personen op de foto’s zijn ervan op de hoogte dat de foto’s die tijdens de activiteiten van de vriendenkring worden genomen, bestemd zijn voor publicatie op deze website en hebben daartoe hun stilzwijgende toestemming gegeven. Zij kunnen  deze toestemming ten allen tijde herroepen.

Marksesteenweg 165 8500 Kortrijk

Samenstelling van de bestuursploeg

De werking van deze vriendenkring, een feitelijke vereniging, kan niet zonder de onbaatzuchtige inzet van bestuursleden en andere vrijwillige medewerkers.


DE BESTUURSPLOEG:

Erik Pauwels, Nico Callens, Yves Bossuyt, Geert Kerkhove, Thys Vandenbogaerde, Jorg Clique, Francis Lechantre, Fabrice Van Havermaet, Johan De Meulder, Kurt Maeckelbergh, Didier Verhamme, Lieven Hostyn, Jimmy Roelstraete, Christophe Verrue en Anthony Wouters.


OVERIGE MEDEWERKERS:

Christiaan Chiers, Koenraad Deblock, Jean-Marie Masure, Vincent Colasse, José Dermaux, Rudy Vlieghe, Stephan D'Hulst en Johan Hoirelbeke.


WIE DOET WAT:

Ieder bestuurslid en medewerker van de vriendenkring heeft zijn heel sterk gewaardeerde inbreng, al was het maar om hun alerte bijdragen tijdens de bestuursvergaderingen. Toch gaat er een speciale aandacht naar Pauwels Erik die sinds de oprichting van de vriendenkring onze geëngageerde voorzitter en penningmeester is.

In het dagelijks bestuur wordt hij bijgestaan door manusje-van-alles Christophe Verrue terwijl Nico Callens als secretaris de communicatie van de vereniging op zich neemt (bestuursverslagen, website, Facebook, ...) en Anthony Wouters de vaste leverancier is van de affiches die de activiteiten aankondigen.

Sinterklaas van dienst is nog steeds Iwan Verbeke terwijl Geert Kerkhove en Jimmy Roelstraete steeds instaan voor de organisatie van de jaarlijkse gezinswandeltocht.